Björn Bernström

Björn Bernström
+46 73 702 75 12
akvarellist(at)gmail.com

You can follow me here:

       

Pressfoto
GDPR
I och med införandetav dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation), som gällersom lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj ökar kraven på hurföretag och organisationer får behandla personuppgifter. Därför har jag tagit fram en ny personuppgiftspolicy.

Jag ansvarar för ochvärnar om all den personliga information jag förses med i min dagligaverksamhet. För mig är det viktigt att du som får inbjudningar till minavernissager, du är deltagare på mina kurser, köper min konst, är kund ellerleverantör ska känna dig trygg med hur jag hanterar och förvarar dinapersonuppgifter. Din personliga integritet är en viktig angelägenhet som jagsärskilt beaktar i alla mina verksamhetsprocesser.

Policyn hittar du här: