Björn Bernström

Inspirationskurs i Os (Bergen) Norge

Datum: 26-28 april
Pris: 3.500 NOK
Plats: Kunst i Os lokaler (Os Sentrum)
Ingår: Ett halvark Saunders & Waterford per kursdag
Arrangör: Anita Aslaksen

Den här kursen har jag kört i ett tiotal år, runtom i de nordiska länderna och andra platser som USA, Kanada, Australien. Jag har försökt få till ett format på kursen så att de flesta deltagare, oavsett kunskapsnivå, ska få ut så mycket lärdom och inspiration som möjligt. Målet är att deltagarna ska känna sig inspirerade och motiverade att gå vidare i sitt måleri. Upplägget är att jag inleder fredagen med teori där jag berättar om hur jag tänker kring mitt måleri och saker jag tycker är bra att ha i huvudet när man målar akvarell. Jag gör sedan en demonstrationsmålning. Deltagarna hinner köra igång en övning för att sedan ta lunch. Efter lunch fortsätter man måla och tidig förmiddag gör jag en andra demonstrationsmålning. Dag två och tre inleder jag med en demo på morgonen och ytterligare en efter lunch. Under kursen går jag runt och ger individuella råd och kommentarer kring era arbeten. Fokus kommer ligga på olika tekniker, färgblanding, tankar kring komposition m m. 

En av dagarna kommer ägnas åt porträttmåleri.

Grundläggande förkunskaper inom akvarell är ett plus.

Man tar med sitt eget material. Ta gärna med ett porträtt(foto) att måla av under kursen. Läs gärna hur jag tänker kring porträttmåleri under Porträttmåleri

För praktiska frågor kan du vända dig till Anita Aslaksen på anitas57@live.no